Presentation
  Tjänster
   
Teknikinformation
Informationssäkerhet
Programvaruutveckling
    Uppdrag
    Kontakta
    Myter
    Startsida
     
   

Mistra AB
Folkungagatan 88
116 22 Stockholm

info@mistra.se

Informationssäkerhet

Mängden information i samhället växer med drygt 10 % per år och får anses vara en av de viktigaste tillgångarna för var och en. Vikten av att vara uppdaterad är inte någon ny företeelse och allt eftersom mängden information ökar, ställs större krav på metoder för att inhämta, sammanställa och delge densamma.

För att tillmötesgå dessa krav, krävs att rätt information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt och att kommunikationsnätet fungerar säkert.

Det är förhållandevis enkelt att skydda sin information inom fyra väggar. Antalet personer som har tillgång till informationen är begränsad. Situationen förändras emellertid radikalt då omvärlden ansluts via nätverk, telefon, fax osv.

 
Nästa
Sida 1 av 3