Presentation
    Tjänster
    Uppdrag
    Kontakta
  Myter
    Startsida
     
   

Mistra AB
Folkungagatan 88
116 22 Stockholm

info@mistra.se

"Våra tekniker vet bäst vilken dokumentation som krävs."

Självklart skall konstruktören skriva teknisk dokumentation – som underlag åt teknikinformatören. Denne i sin tur bearbetar och målgruppsanpassar informationen. Detta samarbete har under åren visat sig vara en god metod att effektivt uppnå gott resultat.

"Dokumentationen fixar vi när produkten är klar."

Erfarenheterna visar att den bästa tekniska dokumentationen kommer ur ett tidigt samarbete mellan konstruktör och teknikinformatör. Informatörens tidiga medverkan bidrar sannolikt också till att själva produkten blir mer användaranpassad.

 
Föregående
Sida 2 av 2