Presentation
  Tjänster
   
Teknikinformation
Informationssäkerhet
Programvaruutveckling
    Uppdrag
    Kontakta
    Myter
    Startsida
     
   

Mistra AB
Folkungagatan 88
116 22 Stockholm

info@mistra.se

Teknikinformation

Vi anser att dokumentationen utgör en del av produkten. Vidare reducerar rätt utförd dokumentation kostnaderna för kunden och användaren får ett positivt intryck av produkten, vilket sannolikt ger merförsäljnig. För att lyckas med detta skall produktens dokumentation vara:

Optimerad och lättfattlig
Tillgänglig och aktuell
Presenterad på lämpligt medium

Teknikinformation innebär att kommunicera med användaren på dennes villkor. Effektiv kommunikation förutsätter att båda parter talar samma språk. För att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt, måste du vara väl insatt i användarens situation.

 
Nästa
Sida 1 av 3